TeamScape

          Sukces organizacji zależy od zespołu pracowników. Wysokiej jakości relacje w pracy wymagają umiejętności rozpoznania, jak indywidualne style zachowania wpływają na innych w pozytywny lub negatywny sposób. TeamScape pozwala na wykorzystanie różnych preferencji w zespole w celu osiągnięcia sukcesu.

Czym jest narzędzie TeamScape?

               TeamScape jest produktem, który w prosty, ale skuteczny sposób przedstawia dynamikę zespołu. Umożliwia on zdefiniowanie kultury zespołu, przewidywania relacji między członkami oraz skutecznego zarządzania zadaniami zespołu. Produkt ten wykorzystuje indywidualne profile Facet5 członków zespołu, aby wskazać, jak preferencje poszczególnych osób uzupełniają się w pracy całego zespołu.

              Model TeamScape ma na celu przedstawienie, w jaki sposób poszczególne osoby preferują organizować swoją pracę oraz jak uczestniczą w zadaniach zespołu. Każdy profil TeamScape zawiera informacje na temat:

 • Podstawowego podejścia członków zespołu do rozwiązywania problemów
 • Sposobu postrzegania przez innych członków zespołu, wraz z ich mocnymi stronami i obszarami ryzyka
 • Indywidualnego i zespołowego porównania podejścia do Modelu cyklu pracy TeamScape
 • Stopnia, w jakim preferencje dotyczące pracy są podobne lub różnią się między poszczególnymi członkami zespołu.

        Model TeamScape umożliwia również zrozumienie, jak członkowie zespołu dochodzą do porozumienia i rozwiązują konflikty. W szczególności, pozwala na poznanie:

 • Instynktownego lub preferowanego podejścia poszczególnych członków zespołu
 • Stopnia, do jakiego członkowie stosują zasady i procesy
 • Sposoby reagowania na napięcie i stres generowane przez konflikty

              TeamScape pomaga indywidualnym osobom zrozumieć nie tylko siebie, ale także preferencje innych członków zespołu. Poznanie tych informacji pozwala na lepsze relacje, skuteczną współpracę i efektywną komunikację w zespole. 

Jak to działa?

Krok 1.

Wypełnienie kwestionariusza osobowości
Krok pierwszy w procesie TeamScape polega na wypełnieniu kwestionariusza osobowości Facet5 przez poszczególnych członków zespołu. Kwestionariusz ten składa się z 106 pytań i zajmuje około 20 minut. Jest on dostępny w 33 różnych wersjach językowych. Po wypełnieniu kwestionariusza, odpowiedzi każdej osoby są porównywane do grupy podobnych osób, czyli grupy normatywnej. Następnie, dla każdego aspektu i podaspektu wyliczany jest wynik na skali stenowej. Wyniki te są umieszczane w profilu Facet5 i raporcie TeamScape.

Krok 2.

Łączenie profili Facet5
W drugim kroku, łączy się profile Facet5, aby utworzyć raport TeamScape. Kombinacja tych profili daje zestawy danych, które są łatwe do zrozumienia. Raport TeamScape prezentuje graficznie różnorodność i wzajemne oddziaływanie aspektów Facet5 w grupie.

Krok 3.

Warsztat TeamScape
Dzięki warsztatowi TeamScape, zespół jest w stanie lepiej zrozumieć swoje profile, poprzez przeglądanie i analizowanie ich. Warsztat pomaga również członkom zespołu zrozumieć, jakie jest ich indywidualne miejsce i wkład w pracę zespołu, jak kształtują się preferencje pozostałych członków, oraz jaki wpływ ma to na zespół i jego działania.

Jakie są możliwe zastosowania raportu TeamScape?

Raport TeamScape znacząco ułatwia:

 • tworzenie lub modyfikowanie zespołów;
 • prowadzenie zespołu przez proces zmiany;
 • wprowadzanie nowych członków do zespołu;
 • łączenie różnych obszarów biznesowych;
 • zwiększanie produktywności zespołu;
 • wzmacnianie relacji między członkami zespołu oraz zwiększanie zrozumienia między nimi;
 • identyfikowanie problemów lub barier związanych z wydajnością zespołu.

Wpływ

               Raport TeamScape pomaga w budowaniu lepszych relacji, poprzez bardziej precyzyjne zrozumienie indywidualnych członków zespołu. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich zespołów, bez względu na ich wielkość i strukturę. TeamScape obejmuje kluczowe aspekty pracy zespołowej, takie jak jego potencjał oraz problemy, które mogą utrudniać skuteczne wykorzystanie tego potencjału.
Przykładowy raport TeamScape