5ELEMENTS: systematyka 5 kroków

Efektywne zarządzanie wymaga przestrzegania zasady 5 kroków w realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Każdy zgrany i efektywny zespół podlega zawsze tym samym 5 elementom procesu zarządzania.

  1. Ustalanie szczegółowych celów indywidualnych i zespołowych
  2. Dobór odpowiednich ludzi do realizacji tych celów
  3. Dobór odpowiednich narzędzi
  4. Motywacja indywidualna i zespołowa
  5. Systematyczny nadzór nad procesem

Przy realizacji procesu wszyscy biorący w nim udział pracownicy podlegają tym samym, sprawiedliwym i wcześniej zaakceptowanym przez nich kryteriom, jakimi mogą być czas, wartość, ilość, jakość.

Dzięki stosowaniu odpowiednich kryteriów możliwy jest dokładny pomiar wyników pracy, a dzięki temu sprawiedliwa ich ocena. Jeżeli realizacja wyników, zasady oceny i wynagradzania są transparentne łatwo uzyskać efekt współpracy i motywacji całego zespołu.

Odpowiednio wcześnie zaplanowany według systematyki 5 kroków proces realizacji celów powoduje, że rolą menedżera jest wyłącznie prowadzenie nadzoru i wprowadzanie koniecznych jego modyfikacji, aby osiągane wyniki były jak najwyższe.