SuperSkills

               Rozmowy odgrywają decydującą rolę w naszej komunikacji, zaangażowaniu, budowaniu relacji i przewodzeniu innym. Profil SuperSkills to unikalne narzędzie, które łączy sztukę prowadzenia rozmów z teorią osobowości, w celu wspierania jednostek w prowadzeniu skutecznych rozmów.

Czym jest narzędzie SuperSkills?

    Powodem powstania produktu SuperSkills było zaintrygowanie się kluczowymi umiejętnościami potrzebnymi do skutecznej i owocnej komunikacji zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Istnieją różnice między ludźmi w zakresie umiejętności prowadzenia konstruktywnych rozmów, a produkt SuperSkills identyfikuje pięć kluczowych umiejętności potrzebnych do tego celu.

              Rozmowa między dwoma osobami składa się z trzech równoległych rozmów: jednej pomiędzy nimi, drugiej w umyśle pierwszej osoby i trzeciej
w umyśle drugiej osoby. Wprawni rozmówcy potrafią zarządzać wszystkimi trzema rozmowami jednocześnie, a umiejętności SuperSkills pozwalają na to. Raport SuperSkills of Great Conversations stworzony przez organizacje The Right Conversation i Facet5 opisuje, jakie umiejętności należy posiadać, aby prowadzić wspaniałe rozmowy. 

Jak to działa?

                 SuperSkills jest narzędziem pomiaru wrodzonych umiejętności i nawyków komunikacyjnych danej osoby. Ten przejrzysty system pomiaru pozwala na wskazanie mocnych stron i trudności danej osoby w obszarze rozmowy, co pozwala na rozwijanie i podnoszenie jakości relacji służbowych oraz osobistych. Pięć umiejętności SuperSkills of Great Conversations™ stanowi fundament wszystkich prowadzonych przez nas rozmów, w tym oceny pracy, współpracy, rozwoju kariery oraz rozmów na trudne tematy. Jednak nasze wyniki w zakresie pięciu umiejętności SuperSkills zależą nie tylko od naszych umiejętności, ale także od naszej osobowości. Raport SuperSkills łączy wyniki modelu Facet5 z pięcioma umiejętnościami SuperSkills, dzięki czemu dostarcza unikalnych informacji dotyczących mocnych stron danej osoby, obszarów wymagających uwagi oraz kwestii do poprawy.

5 SuperSkills of Great Conversations™. . .

Obecność


Umiejętność skupienia niepodzielonej uwagi na drugiej osobie i faktyczne przebywanie w danej chwili wraz z nią.

Super-świadomość

Zdolność do uświadamiania sobie własnych uprzedzeń, przekonań oraz wywołujących emocje czynników.

Dekodowa-nie


Umiejętność wychwycenia istoty przekazu przekazywanego przez drugą osobę.

Wypowiada-nie się

Wyrażanie swoich poglądów w sposób pewny i stanowczy.

Kontrola przebiegu

Kontrolowanie procesu rozmowy na każdym etapie, włącznie z wstępem, rozwinięciem i zakończeniem.

W jaki sposób można wykorzystać raport SuperSkills?

                  Raport SuperSkills to narzędzie, które pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne na różnych poziomach, od osób indywidualnych po całe organizacje. Można go łatwo zintegrować z istniejącymi programami rozwoju i szkoleń, a także wykorzystać podczas sesji coachingowych. W naszym podcastcie omawiamy, jak poszczególne osoby wykorzystują umiejętności SuperSkills w miejscu pracy, a także jak zmieniają się rozmowy służbowe i jak rozmowa może wspierać pracowników oraz zespoły w okresie zmian. Odkryjesz również, co oznaczają 5 podstawowych umiejętności prowadzenia wartościowych rozmów oraz jak istotne jest bycie obecnym – czyli prawdziwe bycie tu i teraz – podczas rozmowy.


Trzy proste założenia

 • Nasze sposoby komunikacji, zarówno język ciała jak i słowa, są bardzo istotne
  i mają duże znaczenie.
 • Skuteczne przywództwo i wartościowe relacje opierają się na umiejętności prowadzenia wspaniałych rozmów.
 • Nawet małe ulepszenia mogą wpłynąć na znaczącą różnicę.

Podczas współpracy nasi Klienci doświadczają:

 • zwiększenia produktywności zespołu
  i poprawy współpracy;
 • bardziej efektywnych sesji coachingu;
 • większego zaangażowania osób, które czują się słuchane i docenione;
 • więcej rozmów dotyczących samopoczucia i odporności;
 • rozwijania umiejętności i chęci prowadzenia trudnych rozmów;
 • świadomości, że zdobyta wiedza ma zastosowanie w różnych sferach życia, np. w lepszej jakości rozmów z rodziną
  i znajomymi.

Przykładowy raport SuperSkills