SpotLight

               Posiadanie świadomości o sobie jest kluczowe dla rozwoju osobistego. Aby rozwijać się, należy dobrze poznać swój styl pracy, podejście oraz wartości i przekonania, które nas motywują.
W połączeniu z umiejętnością rozpoznawania, w jaki sposób inni nas postrzegają oraz umiejętnością opisu różnic w zachowaniu, stanowi to niezbędne narzędzia dla wartościowego rozwoju osobistego.

Czym jest narzędzie SpotLight?

          SpotLight to raport służący do oceny rozwoju osobistego, który identyfikuje silne strony, potencjalne ryzyka, frustracje oraz wyzwania związane z osobowością jednostki. Jest to narzędzie, które dostarcza natychmiastowej informacji zwrotnej oraz pomoc w ustaleniu celów
i planów rozwoju dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

 • W ramach raportu określa się silne strony jako pozytywne i skuteczne zachowania, które są dobrze opanowane i nie wymagają dużego wysiłku. 
 • Ryzyka to z kolei mniej pożądane cechy osobowości, które pojawiają się, gdy coś nie idzie zgodnie z oczekiwaniami i mogą przekształcić się w skrajności.
 • Frustracje to niepożądane reakcje, jakie można wykazywać w odpowiedzi na zachowanie innych, a które z kolei pojawiają się, gdy podejście jednej osoby znacznie różni się od podejścia innej. 
 • Wyzwania to obszary, na których jednostka powinna się skupić, aby zrozumieć swoje mocne strony i dostroić swoje zachowanie tak, aby wykorzystać je w kontakcie z innymi, a jednocześnie ograniczyć ryzykowne zachowania.

      SpotLight dostarcza konkretnej informacji, która może być wykorzystana do podjęcia działań oraz cennych wskazówek 
i sugestii dotyczących rozwoju osobistego.         

Jak to działa?

    SpotLight to raport, który składa się z czterech elementów, a mianowicie silnych stron, ryzyk, frustracji i wyzwań, które są przypisane do pięciu domen dotyczących pracy, takich jak:

 • podejmowanie decyzji i ustalanie celów, 
 • angażowanie innych i konsultowanie spraw, 
 • koncentrowanie się na ludziach i zadaniach, 
 • zarządzanie pracą i zadaniami, reagowanie na stres i identyfikowanie ryzyka. 

        Raport ten pomaga osobom zrozumieć ich zachowania w praktycznych sytuacjach zawodowych, dostarczając danych, z których można korzystać natychmiast.

Jak wykorzystać raport SpotLight?

          Pakiet produktów SpotLight jest łatwo integrowalny z już istniejącymi schematami i programami rozwoju. Raport może być wykorzystany w wielu różnych kontekstach, takich jak:

 • Programy, które uznają samoświadomość za kluczowy element sukcesu
 • Coaching pracowników i liderów, wspieranie coachów za pomocą schematu, który umożliwia tworzenie
 • i wypełnianie planów coachingowych
 • Rozwój dużych grup, np. programy dla absolwentów, kierowników liniowych, liderów
  w roli coachów lub programy dotyczące podstawowych umiejętności coachingu
 • Programy rozwoju talentów
 • Rozmowy o rozwoju zawodowym
 • i osobistym, w których raport SpotLight oferuje ustrukturyzowany schemat dla kierowników i pracowników, umożliwiający tworzenie wartościowych planów rozwoju.

Przykładowy raport SpotLight