SLR

            Rozwój umiejętności przywódczych jest jak podróż, która może zacząć się na każdym poziomie hierarchii w organizacji i na różnych etapach kariery. Bez względu na to, czy ktoś jest początkującym menedżerem czy doświadczonym liderem, ważne jest, aby stale pracować nad swoim rozwojem, aby stać się lepszą wersją samego siebie, umieć zarządzać zasobami i ludźmi, tworzyć wizję przyszłości i przekonywać innych do jej realizacji.

Czym jest Facet5 SLR?

              SLR, czyli Przegląd Strategicznych Kompetencji Przywódczych, to unikalne narzędzie łączące analizę profilu osobowości Facet5 oraz ocenę 360°. Dzięki temu, że połączone są dane dotyczące osobowości i oceny zachowania liderów, a także bazę danych dotyczących obecnych liderów oraz system prognostyczny, SLR może przewidzieć zachowania i rozwój liderów lepiej niż jakiekolwiek inne narzędzie. Facet5 pozwala opisać, wyjaśnić i przewidzieć zachowanie liderów, zarówno ich mocne strony, jak i wyzwania rozwojowe, co jest kluczowe dla ich rozwoju na każdym poziomie. Kwestionariusz SLR 360° dostarcza informacji zwrotnych dotyczących zachowania liderów, zarówno doświadczonych, jak i początkujących, którzy chcą doskonalić swoje przywództwo, czy to indywidualnie, czy też w ramach programu rozwoju przywództwa. 


Jak to działa?

            SLR wykorzystuje profil osobowości Facet5 do przewidywania zachowań oraz łączy te informacje z rzeczywistymi ocenami zachowań liderów, które są zbierane za pomocą kwestionariusza SLR i pochodzą od ich współpracowników, kierowników, bezpośrednich podwładnych i innych osób. SLR opiera się na modelu przywództwa Bernarda Bassa i obejmuje wiele różnych dziedzin, takich jak:

 • Tworzenie Wizji, 
 • Stymulowanie Intelektualne,
 • Indywidualne Traktowanie,
 • Monitorowanie Wyników, 
 • Ustalanie Celów, 
 • Udzielanie Informacji Zwrotnych
 • Rozwój Karier.

    Raport SLR zawiera kompleksowe podsumowanie, w tym graficzne przedstawienie nie tylko spodziewanych, ale również i rzeczywistych wyników oraz indywidualnie sformułowane komentarze od osób oceniających lidera, które dostarczają dodatkowych informacji oraz wniosków na temat zachowań lidera w miejscu pracy. Na tej podstawie, SLR daje również spersonalizowane sugestie na temat dalszego rozwoju lidera.

Wpływ

Dzięki wykorzystaniu SLR organizacje mogą:

 • poznać mocne strony, wyzwania i potrzebny poziom rozwoju liderów, aby skutecznie realizować strategię firmy;
 • otrzymać trafne sugestie dotyczące dalszego rozwoju zawodowego;
 • uzyskać informacje, czy konkretne zachowanie liderów jest typowe czy nietypowe w porównaniu do danych z międzynarodowej bazy danych normatywnych;
 • uzyskać dodatkowe informacje i wnioski, które uzupełnią już wprowadzone programy rozwoju przywództwa na każdym poziomie;
 • wykorzystać unikalne połączenie zaobserwowanych i przewidywanych zachowań do wyciągania wniosków prowadzących do pozytywnych zmian;
 • zidentyfikować i rozwijać potencjalnych przyszłych liderów w organizacji.

Przykładowy raport SpotLight