Programy wdrożeniowe Facet5 do zarządzania firmą

Dobrze ułożony, własny przewodnik komunikacji i współpracy dla całej firmy. Zarządzanie pracownikami w oparciu o jednolity system badania osobowości i zarządzania kompetencjami.

Dlaczego warto?

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i podległymi zespołami wymaga stosowania odpowiednich narzędzi. Badanie osobowości zawodowej FACET5 jest niekwestionowanym liderem wśród narzędzi służących do pomiaru cech osobowości. Wykorzystuje ono normy narodowe dotyczące 40 krajów na całym świecie, dzięki czemu jest bardzo dokładnym narzędziem normatywnym stosowanym w zakresie: rozwoju kompetencji, motywacji i selekcji pracowników.

Dzięki wdrożeniu wszystkich narzędzi systemu Facet5 w przedsiębiorstwie menedżerowie z łatwością zrekrutują odpowiednich pracowników, zrozumieją naturalne style pracy swoich podwładnych, ich sposób komunikacji, zasady motywacji, dzięki czemu będą potrafić efektywnie delegować zadania odpowiednim pracownikom, skuteczniej się z nimi porozumiewać, unikać konfliktów i powodować, że ich podwładni będą bardziej zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę. 

Skuteczne wdrożenie systemu Facet5 w organizacji jest procesem wymagającym zaangażowania wszystkich menedżerów działów biznesowych i działów wsparcia.

Menedżerowie przechodzą szkolenie certyfikacyjne Facet5. Podczas szkolenia poznają dokładnie wszystkie dostępne narzędzia dostępne w systemie, m.in.:

Facet5 Premium – indywidualny profil osobowości zawodowej

TeamScape – porównawczy obraz zespołu z informacjami o stylach pracy, zachowaniach w sytuacjach problemowych, taktykach pracy i emocjonalności pracowników

Pakiet indywidualnego rozwoju Facet5 SpotLight opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowanie – zarówno mocne strony, jak i wyzwania rozwojowe, i stanowi kluczowy element coachingu oraz rozwoju liderów na wszystkich szczeblach. Oferuje natychmiastowe informacje zwrotne, a także prosty, praktyczny proces wyznaczenia skrojonych na miarę celów i planów rozwoju w pięciu domenach odnoszących się do pracy.

  1. Podejmowanie decyzji i ustalanie celów,
  2. Angażowanie innych i konsultowanie spraw,
  3. Koncentrowanie się na ludziach i zadaniach,
  4. Zarządzanie pracą i zadaniami,
  5. Reagowanie na stres i identyfikowanie ryzyka.

Proces ten pomaga poszczególnym osobom zrozumieć swoje zachowania w rzeczywistych scenariuszach zawodowych i oferuje dane, z których można zacząć korzystać natychmiast.

Przegląd Strategicznych Kompetencji Przywódczych (SLR – Strategic Leadership Review) to unikalne połączenie danych dotyczących osobowości z badania Facet5 oraz danych z oceny 360°, uzupełnione o bazę danych dotyczących obecnych liderów oraz potężny system prognostyczny. Oznacza, że SLR analizuje i przewiduje zachowania i rozwój liderów jak żadne inne narzędzie.

BackDrop – obraz zespołu w perspektywie zmian organizacji

Audition – raporty porównawcze kandydatów do pracy oraz formularze rekrutacyjne z konkretnymi pytaniami behawioralnymi do kandydatów 

Po uzyskaniu certyfikacji menedżerowie otrzymują dostęp do platformy Facet5 i pod okiem naszych ekspertów potrafią zarządzać systemem, a więc prowadzić badania osobowości, udzielać feedbacku pracownikom na temat ich cech, mocnych stron i wynikających z nich zależności dotyczących komunikacji i współpracy w zespole. Uzyskują wiedzę, na jakie aspekty osobowości zwracać uwagę przy rekrutowaniu pracowników, wyborze kandydatów do awansu, opracowywaniu systemów motywacyjnych i doborze stylów zarządzania do poszczególnych osób.

W celu wzmocnienia wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania Facet5 menedżerowie przechodzą cykliczne szkolenia wdrożeniowe poszerzające zakres wykorzystania Facet5 w przedsiębiorstwie i zdobywają coraz szerszą wiedzę z zakresu psychologii zarządzania, aby wykorzystać jak najszerzej wdrożone narzędzia.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub zapisz się na bezpłatny warsztat

32 166

Łukasz Kuciński +48 608 464 555