Polityka prywatności

Przetwarzanie danych w celach marketingowych *

Przeczytałam/em i zrozumiałam/em „Informację Prywatności” zawierającą informację na temat przetwarzania moich danych osobowych, będącą częścią mojej zgody udzielanej poniżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie opisanym w Informacji o Poufnościi) w celu marketingowym.
Cel marketingowy obejmuje analizowanie moich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu) oraz zarządzanie przez Ahead Group Sp. z o.o. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.
Rozumiem, że moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z Ahead Group Sp. z o.o.

Komunikacja elektroniczna *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie opisanym w Informacji o Prywatności) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
Marketing bezpośredni obejmuje przekazywanie mi treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami (w tym zaznaczonych subskrypcji) oraz zarządzanie nimi w tym zakresie. Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych za pośrednictwem moich urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności takich jak laptop, telefon czy smartfon, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Ahead Group Sp. z o.o, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych a moje powyższe zgody są dobrowolne i nie muszę ich udzielać, przy czym w przypadku ich nieudzielenia bądź późniejszego wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z Ahead Group Sp. z o.o.

Udział w webinarach i wydarzeniach*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie opisanym w Informacji o Prywatności) w następujących celach:

· Organizacja wydarzeń (wyłącznie w przypadku mojej rejestracji na wydarzenie).

· Organizacja webinariów (wyłącznie w przypadku mojej rejestracji na webinarium).

Zgadzam się również, że w sytuacji, w której zdecyduję się na użycie w ramach danego wydarzenia (lub webinarium) aplikacji dostarczanej i udostępnionej do ściągnięcia z zewnętrznego źródła (na warunkach określonych przez zewnętrznego dostawcę), moje działanie będzie stanowiło wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie uzyskanym przez administratora w związku z moim korzystaniem z tej aplikacji, dla wyżej wskazanych celów. Rozumiem, że moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych Ahead Group Sp. z o.o.

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Polityka Prywatności

Przeczytałam/em i zrozumiałem powyższe Oświadczenie o ochronie prywatności, które zawiera informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych i jest częścią mojej zgody wyrażonej poniżej:

Moje dane osobowe podane podczas rejestracji i tworzenia profilu użytkownika (adres e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres, województwo, miasto, kod pocztowy i kraj) oraz dane osobowe zbierane w związku z cele wskazane poniżej (o ile wyraziłam/em zgodę na określony cel przetwarzania danych) mogą być przetwarzane w następujących celach:

cele marketingowe – w tym analiza moich preferencji, aktywności i zainteresowań, aby możliwe było zidentyfikowanie i przekazanie mi potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie) oraz zarządzanie potencjalnymi szansami sprzedażowymi i wykonanie powiązanych procedur wewnętrznych przez Ahead Group Sp. z o.o.;

celów marketingu bezpośredniego – w tym dostarczania treści marketingowych (takich jak newslettery i oferty), które odpowiadają moim preferencjom, poza zarządzaniem nimi w tym zakresie; organizacja wydarzeń / webinarów (tylko jeśli zarejestrowałem się, aby wziąć udział w wydarzeniu / webinarium).

Administratorem moich danych osobowych jest spółka Ahead Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Narutowicza 126 a lok. A, kod 90-145 (organizator / współorganizator wydarzenia, na które rejestruję się i / lub przygotowujący treści marketingowe, na które subskrybuję)

Podmioty przetwarzające dane:
AHEAD GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 126 a, kod 90-145 posługująca się nr NIP: 7252151305, REGON: 365408920, KRS: 0000637421

AMS Prestige Sp. z o.o.  ul. Rewolucji 1905 roku 9/3U90-273 Łódź, NIP: 7252122120
REGON: 363791747, KRS: 0000603954

Skowrońska S.K.A ul. Górczyńska 46/95, 60-132 Pozna, NIP: 7831794963, Regon: 38214578, KRS: 0000763020

Moje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom i pełnomocnikom administratorów danych i przetwarzających. Moje dane osobowe mogą zostać również ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ochrona danych: Rozumiem, że administratorzy danych i podmioty przetwarzające dane będą stosować odpowiednie środki ochrony danych zgodne z przyjętymi standardami branżowymi, aby zapewnić ochronę danych i poufność, integralność i dostępność oraz zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych zgodnie z instrukcjami, politykami i obowiązującymi przepisami Ahead Group Sp. z o.o.. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich przekazanie poza Europejski Obszar Gospodarczy, stosuje się Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zapewniając w ten sposób odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy o ochronie danych.

Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe zostaną usunięte w następujących sytuacjach:
• gdy osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia danych osobowych lub cofa wcześniej wyrażoną zgodę;
• gdy osoba, której dane dotyczą, nie podejmie żadnych działań przez ponad dziesięć (10) lat (kontakt nieaktywny);
• po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane, w tym adres e-mail, a także imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych trzech (3) lat jako dowód – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Zdaję sobie sprawę, że moje dane osobowe dotyczące moich preferencji, zachowań i doboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu identyfikacji możliwości sprzedażowych dla firmy Ahead Group Sp. z o.o.

Moje prawa: Rozumiem, że nie mam obowiązku podawania danych osobowych. Jestem świadomy, że jako osoba, której dane dotyczą (osoba, której dane osobowe dotyczą) mam prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do odmowy zgody na ich przetwarzanie , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie już wyrażonej zgody oraz prawo do otrzymania kopii moich danych. Ze wszystkich powyższych praw można skorzystać kontaktując się z administratorem danych poprzez adres mail: info@aheadgroup.com.pl

Ponadto, jeśli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.