Menedżerskie studia podyplomowe

Managerskie Procesy Rozwojowe klasy Premium z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych Collegium Da Vinci – studia inne niż wszystkie. Wiedza, praktyka oraz dyplom renomowanej wielkopolskiej uczelni. Certyfikacja międzynarodowego Badania Osobowości Zawodowej Facet5. Innowacyjne kierunki:  Business HR Partner oraz Hybrid Team Leader. 

 

Dlaczego warto? 

 

Dynamiczny rynek, ciągłe zmiany, agresywnie działająca konkurencja, problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry, różnice pokoleniowe to rzeczywistość wszystkich przedsiębiorstw. Dobrzy managerowie ciągle wzmacniają swoje kompetencje, aby nadążyć za zmianami, kształcąc się w systemie podyplomowym w wielu uczelniach w Polsce. 

W większości uczelni studia podyplomowe opierają się na warsztatowym podejściu edukacyjnym. Jednak absolwenci opuszczają uczelnie zazwyczaj tylko z praktyczną wiedzą, którą mogą wdrożyć w swoich firmach. Oferowane przez nas Managerskie Procesy Rozwojowe klasy Premium prowadzone we współpracy z Collegium Da Vinci różnią się od takich standardowych studiów. Tutaj kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności i kompetencje. 

 

Na czym ten proces polega? 

 

Uczestnicy Managerskich Procesów Rozwojowych klasy Premium już w ich trakcie prowadzą pod okiem wykładowców szereg projektów, dzięki którym uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w swoich firmach w praktyce. Blisko 50% programu studiów to praca projektowa do wykonania w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, z którego się wywodzą. Projekty, HR-owe, analityczne, badawcze i wdrożeniowe pozwalają uczestnikom rozwinąć praktyczne umiejętności i kompetencje managerskie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać już podczas studiów, jak i bezpośrednio po ich ukończeniu. Wszyscy uczestnicy przechodzą Badania Osobowości Zawodowej Facet5 wraz z indywidualnym feedbackiem, a na kierunku Business HR Partner po szkoleniu certyfikacyjnym zdobywają Certyfikację Międzynarodowego Badania Osobowości Zawodowej Facet5, które jest wykorzystywane w takich globalnych firmach, jak Coca Cola, Samsung, Ikea, i innych. Tym samym zdobywają uprawnienia do nieograniczonego korzystania z tego narzędzia w swoich przedsiębiorstwach. 

 

 

Nasze kierunki:

Studia rozpoczynają się w marcu 2023 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!