Czym jest Facet5?

     Facet5 jest narzędziem mierzącym osobowość, napędzanym dążeniem do rozwoju.  Przy jego pomocy wspieramy jednostki, zespoły, przywódców i organizacje w osiągnięciu pełnego potencjału. Współpracujemy z firmami i organizacjami konsultingowymi na całym świecie. Dostarczamy im właściwy model i język, które umożliwiają wyjaśnianie różnic w zachowaniu, motywacji, podejściu
i preferowanych sposobach pracy, a co najważniejsze, pokazujemy im, co mogą osiągnąć.

        Facet5 powstało, aby spełnić potrzeby klientów otrzymujących szybkie i praktyczne informacje oraz aby wspierać firmy i jednostki w każdym momencie ich kariery zawodowej. 

Stworzone przez psychologów, oparte na nauce

       Produkty Facet5 zostały stworzone przez psychologów specjalnie dla użytku w organizacjach, aby wspierać ludzi na różnych poziomach w zrozumieniu swoich zachowań i potencjału. Są efektem ponad 30 lat rozwoju, w którym wykorzystano sprawdzone metody psychometryczne, co pozwoliło na stworzenie modelu osobowości wspierającego rozwój zawodowy.

         Model osobowości składający się z pięciu aspektów (znany również jako Wielka Piątka) jest uważany za najlepszy sposób opisywania podstawowych elementów osobowości i zachowania. Według badań
z zakresu psychologii, Wielka Piątka jest niezbędna do stworzenia kompleksowego opisu. Facet5 mierzy te pięć aspektów w dokładny
i szybki sposób, oferując dokładny obraz osobowości danej osoby, który jest łatwy do zastosowania.

Co mierzy Facet5?

          Facet5 identyfikuje 5 kluczowych elementów osobowości, które są dzielone na 13 mniejszych części.

      Każdy z nas posiada wszystkie te elementy, jednak w różnym stopniu – poziom ten zależy od indywidualnych preferencji
i przekonań danej osoby. Dopiero połączenie wyników w poszczególnych elementach tworzy ogólny opis osobowości.

Elementy i ich mniejsze części mierzone przez Facet5:

WOLA

Determinacja
Angażowanie się we własne cele i idee.

Konfrontacja 
Potrzeba konfrontacji, rozwiązywania problemów i rozstrzygania konfliktów, kiedy się pojawiają.

Niezależność
Dążenie do samodzielności i własnego myślenia, bez silnej potrzeby uzależniania się od innych ludzi czy opinii. 

ENERGIA

Witalność
Połączenie entuzjazmu, energii i zdolności do działania.

Towarzyskość|
Chęci do nawiązywania, utrzymywania kontaktów oraz przebywania z innymi ludźmi.

Zdolność adaptacji
Zdolność dostosowywania się do zmian i nieoczekiwanych sytuacji, w sposób elastyczny i efektywny. 

 

UCZUCIOWOŚĆ

Altruizm 
Działanie w sposób korzystny dla innych, nie oczekując niczego w zamian. 

Wsparcie
Pomoc innym ludziom lub organizacjom w ich potrzebach i wyzwaniach.

Zaufanie
Przekonanie co do intencji, uczciwości i wierności innych osób lub instytucji.

KONTROLA

Dyscyplina
Uważne trzymanie się swoich planów i reguł.

Odpowiedzialność
Gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za działania i ich skutki.

EMOCJONALNOŚĆ

Napięcie
Poziom wewnętrznego niepokoju oraz stresu.

Obawa
Unikanie ryzyka i brak nadmiernego optymizmu.

Co oferuje Facet5?

WIELE RAPORTÓW

Facet5 oferuje 22 zróżnicowanych i pełnych raportów dla wszystkich produktów.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Konkretne i użyteczne informacje, które stymulują rozwój osobisty.

42 GRUPY NORMATYWNE

Wiele normatywnych grup, które pozwalają na rzetelne porównywanie wyników.

RAPORTY W 33 JĘZYKACH

Obecnie produkty Facet5 są dostępne w 33 językach i ta liczba nieustannie się powiększa.

SAMODZIELNA OBSŁUGA

Kwestionariusze dostępne online pozwalają na łatwą oraz samodzielną obsługę i natychmiastowe pobieranie raportów po wypełnieniu.

MATERIAŁY ONLINE

Dostępne zasoby i materiały online dla koordynatorów umożliwiają szybką implementację narzędzi i przynoszą świetne rezultaty.

PRZEWODNIKI ROZWOJU

Szczegółowe przewodniki rozwoju i plany działania wspierają proces uczenia się skoncentrowany na jednostce.

GOTOWE ROZWIĄZANIA

Modułowa treść oraz w pełni gotowe programy pozwalają na łatwą integrację oraz wdrażanie.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Szkolenia i warsztaty akredytacyjne są dostępne w wielu językach i miejscach, również online.

KOMPLEKSOWE ZASTOSOWANIE

Produkty Facet5 można w prosty sposób wykorzystać w rozwoju zarówno pracowników i członków kierownictwa, a także w procesie coachingu i poprawie efektywności zespołu.

Czy Facet5 jest dla Ciebie?

          Produkty Facet5 są dostępne dla każdego, kto chce wspierać swój i innych osób rozwój oraz zrozumieć, jak można wydobywać
z ludzi najlepsze cechy . 

      Naszymi klientami są zespoły HR w firmach, specjaliści
w dziedzinie nauki i rozwoju, zespoły zajmujące się rozwojem organizacji, zespoły rekrutacyjne, coachowie i konsultanci, a także kierownicy.

            To, co ich łączy, to pragnienie zrozumienia i rozwijania siebie oraz innych. Facet5 zapewnia im odpowiednie informacje i wiedzę, aby pomóc w wykorzystywaniu potencjału jednostek, zespołów
i liderów na każdym etapie ich kariery.

Produkty Facet5