Facet5 Profile

         Każdy z nas jest unikalny, a to jacy jesteśmy, wpływa na nasze podejście do świata, pracy i relacji z innymi. Możemy odnaleźć wspólne cechy w naszych motywacjach, nastawieniach i zachowaniach – to właśnie tworzy naszą tożsamość. Nasze zachowanie
i relacje z innymi zależą od naszej natury. Dlatego też, poprzez zrozumienie siebie i innych, jesteśmy w stanie się rozwijać, pracować skuteczniej i budować silniejsze relacje. Profil osobowości Facet5 stanowi podstawę do samoświadomości i rozwoju osobistego.

Czym jest Profil Facet5?

         Profil Facet5 to krótki opis cech osobowości danej osoby, składający się z pięciu głównych elementów i 13 podaspektów. Wszystkie te elementy są obecne u każdego, ale ich poziom wynika z indywidualnych preferencji i przekonań. Facet5 nie ma dobrych lub złych wyników, ponieważ jest to po prostu profil osobowości, a nie egzamin do zaliczenia.  

Jak to działa?

KROK 1.

         Pierwszym etapem jest wypełnienie kwestionariusza online składającego się z 106 pytań, co zajmuje około 20 minut. Kwestionariusz jest dostępny w 33 językach i służy do pomiaru osobowości. Następnie odpowiedzi są porównywane z grupą podobnych osób, nazywaną grupą normatywną. Dla każdego aspektu i podaspektu obliczany jest wynik na skali stenowej, który jest następnie umieszczany w profilu Facet5.

KROK 2.

         Po wypełnieniu kwestionariusza, akredytowany specjalista ma możliwość pobrania raportu dotyczącego profilu z systemu Facet5. Raport zawiera wnioski i dane, które pomagają zrozumieć, jak nasza osobowość porównuje się do osobowości innych osób oraz jakie aspekty nas wyróżniają. 

         Ważne jest, że Facet5 nie jest egzaminem, który można zdać lub nie, a odpowiedzi nie są oceniane jako dobre lub złe.

KROK 3.

        Trzeci etap to omówienie profilu przeprowadzane przez akredytowanego specjalistę Facet5. Pełna interpretacja i omówienie profilu daje możliwość zgłębienia swojej osobowości w celu lepszego zrozumienia swoich preferencji. Specjalista pomaga interpretować informacje wynikające z profilu w sposób praktyczny i pomocny dla danej osoby.

Przykładowy raport Profil Facet5