Efektywność zespołów

Zdrowy i silny zespół realizuje wspólny cel. Proces budowania i rozwoju efektywnego zespołu, sprawnych procesów.

Dlaczego warto?

Zdrowe i silne zespoły dobrze sobie radzą z wyzwaniami, szybko rozwiązują problemy i potrafią być dźwignią rozwoju firmy. Takie zespoły opierają się na zaufaniu i otwartej komunikacji. Taka kultura pracy daje poczucie stabilności oraz motywuje ludzi do dawania z siebie więcej niż się od nich oczekuje.

Na czym ten proces polega?

Procesy rozwoju zespołów opieramy na:

  • wysokiej jakości narzędziach diagnozy i rozwoju Facet5: badanie Facet5 oraz Facet5 TeamScape
  • aplikacji  MyFacet5, która pozwala udostępniać i porównywać profile, również wykonywać porównania do norm narodowych. Te zestawiania pokazują mocne strony, ryzyka, frustracje
    i wyzwania w kontekście konkretnej relacji dwóch osób posiadających profile Facet5 lub danej osoby w relacji z ludźmi z innego kraju np. Polak pracujący z Niemcem lub Francuzem,
  • warsztatach tematycznych – motywowanie, delegowanie, radzenie sobie ze stresem, planowanie
    i zarządzanie czasem,
  • pracy projektowej, która ma na celu zarządzanie zmianą w firmie: wsparcie zmiany biznesowej (np. relokacja zakładu produkcyjnego) lub zmiany nawyków (np. wdrożenie kultury feedbacku w firmie),
  • dopasowanym do potrzeb konkretnego zespołu procesie rozwojowym.

TeamScape to prosty, lecz bardzo skuteczny produkt, który prezentuje dynamikę zespołu
w jasny i zwięzły sposób. Opisuje kulturę zespołu, przewidywane funkcjonowanie relacji oraz sposób zarządzania zadaniami zespołu i ich realizowania.

Odbywa się to poprzez łączenie indywidualnych profili Facet5 poszczególnych członków zespołu w celu wskazania, w jaki sposób preferencje poszczególnych osób uzupełniają się
w ramach pracy całego zespołu. Model TeamScape pomaga również członkom zespołu zrozumieć, jak dochodzą oni do porozumienia i jak rozwiązują konflikty, a w szczególności poznać: ich instynktowne lub preferowane podejście; stopień, do jakiego członkowie zespołu stosują zasady i procesy; sposoby reagowania na napięcie i stres generowane przez konflikty.

Jak i z kim pracujemy?

Proces rozwojowy obejmuje: diagnozę wstępną w firmie grupy focusowej, badania indywidualne, warsztaty grupowe, pracę w zespołach, pracę partnerską (peer coaching), własną oraz spotkania indywidualne. Proces trwa od 8 do 52 tygodni i daje efekty w postaci podniesienia jakości współpracy, wdrożenia trwałych zmian w firmie. Może być stosowany zarówno w przypadku istniejących zespołów, które potrzebują nowego spojrzenia na siebie oraz ciągłego doskonalenia kompetencji, jak również przez formujące się zespoły i nowe biznesy.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub zapisz się na bezpłatny warsztat