Coaching i ocena 360 menedżerów


Coaching i ocena menedżerów to zaawansowany proces rozwojowy, którego celem jest budowanie dojrzałości i odporności menedżerów. Uzyskujemy obiektywny obraz menedżera w pracy oraz dobrze ułożony plan rozwoju.

Dlaczego warto?

Czynnikiem sukcesu firmy są dojrzali i odporni menedżerowie. Badania1 wskazują na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw zarządzanych przez menedżerów, którzy mają obiektywny obraz siebie oraz są otwarci na informację zwrotną. Uzyskanie wiarygodnego obrazu oraz informacji jest złożonym procesem, który wymaga narzędzi oraz wiedzy i doświadczenia ekspertów.

1 źródło: KORN/FERRY INTERNATIONAL „A Better Return on Self-Awarness” Firmy z wyższą stopą zwrotu na cenie akcji również zatrudniają pracowników z mniejszą liczbą tzw. „blind spots” (różnice pomiędzy tym, co menedżer uważa o sobie, a co postrzega otoczenie).

Na czym ten proces polega?

Diagnozę oraz rozwój kompetencji indywidualnych opieramy na:

  • wysokiej jakości narzędziach diagnozy i rozwoju Facet5: Pakiet indywidulanego rozwoju Facet5 SpotLight oraz Profil Przywódczy 360
  • dopasowanym do potrzeb konkretnego menedżera lub menedżerów w firmie procesie rozwojowym.

Pakiet indywidualnego rozwoju Facet5 SpotLight opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowanie – zarówno mocne strony, jak i wyzwania rozwojowe, i stanowi kluczowy element coachingu oraz rozwoju liderów na wszystkich szczeblach. Oferuje natychmiastowe informacje zwrotne, a także prosty, praktyczny proces wyznaczenia skrojonych na miarę celów i planów rozwoju w pięciu domenach odnoszących się do pracy.

  1. Podejmowanie decyzji i ustalanie celów,
  2. Angażowanie innych i konsultowanie spraw,
  3. Koncentrowanie się na ludziach i zadaniach,
  4. Zarządzanie pracą i zadaniami,
  5. Reagowanie na stres i identyfikowanie ryzyka.

Proces ten pomaga poszczególnym osobom zrozumieć swoje zachowania w rzeczywistych scenariuszach zawodowych i oferuje dane, z których można zacząć korzystać natychmiast.

Przegląd Strategicznych Kompetencji Przywódczych (SLR – Strategic Leadership Review) to unikalne połączenie danych dotyczących osobowości z badania Facet5 oraz danych z oceny 360°, uzupełnione o bazę danych dotyczących obecnych liderów oraz potężny system prognostyczny. Oznacza, że SLR analizuje i przewiduje zachowania i rozwój liderów jak żadne inne narzędzie.

Jak i z kim pracujemy?

Proces rozwojowy obejmuje: diagnozę wstępną oraz coaching indywidualny, partnerski (peer coaching) i pracę w grupie. Trwa od 4 do 12 tygodni i daje efekty w postaci trwałej zmiany nawyków. Może być stosowany przez doświadczonych menedżerów, którzy potrzebują nowego spojrzenia na siebie oraz ciągłego doskonalenia kompetencji. Sprawdza się również w przypadku osób, które są na starcie menedżerskiej ścieżki zawodowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub zapisz się na bezpłatny warsztat