Audition

          Proces rekrutacji może być skomplikowany i długotrwały, szczególnie gdy trzeba znaleźć idealnego kandydata, który pasuje do roli, zespołu i kultury organizacji. Jednak narzędzie Audition ułatwia i przyspiesza ten proces, dopasowując preferencje osobowościowe kandydata do wymagań roli i organizacji.

Czym jest narzędzie Audition?

                Audition to narzędzie online służące do oceny i skutecznego zarządzania rekrutacjami oraz talentami, umożliwiające podejmowanie decyzji dotyczących sukcesji stanowisk. Przed rozpoczęciem procesów rekrutacyjnych lub rozwoju, organizacje mogą użyć Audition do uzgodnienia kluczowych wymagań behawioralnych roli, co pozwala na najlepsze dopasowanie kandydatów zarówno do roli, jak i do organizacji. Proces ten dostarcza również cennych informacji na temat tego, jak konkretne cechy osobowościowe mogą pomóc lub przeszkodzić w odnoszeniu sukcesów na danym stanowisku, w zespole lub w organizacji.

Jak to działa?

           Audition łączy behawioralne profile określające wymagania roli z profilami osobowości Facet5, co umożliwia tworzenie wielu kompleksowych i łatwych do zrozumienia raportów. Proces Audition obejmuje:

1. Zdefiniowanie roli

Organizacje mogą ustalić kluczowe cechy wymagane do osiągania sukcesów w danej roli za pomocą krótkiego kwestionariusza, który jest wypełniany przez przełożonego lub oparty na kompetencjach najlepszych pracowników.

2. Porównanie

Aby określić stopień dopasowania do roli lub kompetencji, profile osobowości Facet5 są porównywane z zdefiniowanymi profilami wymagań. Profil kandydata może być porównywany do jednego lub wielu szablonów opisujących role oraz do innych profili kandydatów, co ułatwia proces podejmowania decyzji.

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Przewodniki prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych są łatwe w użyciu i indywidualne dla każdego kandydata. Zawierają one szereg pytań behawioralnych i sytuacyjnych, które pomagają zachować spójność procesu rekrutacji, umożliwiają wartościowe porównania kandydatów i wspomagają weryfikację referencji.

Spodoby korzystania z Audition

Audition pozwala organizacjom podejmować świadome i trafne decyzje w sytuacjach, gdy wymagane jest porównanie profilu kandydatów do ustalonego profilu idealnego. Zastosowanie Audition może mieć miejsce w różnych obszarach, takich jak:

 • Proces rekrutacji i selekcji,
 • Identyfikowanie i zarządzanie talentami,
 • Planowanie sukcesji,
 • Porównanie i rozwój kompetencji przywódczych,
 • Ocena i rozwój absolwentów.

Wpływ

Audition umożliwia organizacjom:

 • określenie kryteriów sukcesu w roli, zespole i organizacji jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji, co skraca czas
  i redukuje koszty procesu zatrudnienia;
 • świadome prowadzenie procesów identyfikacji talentów i planowania sukcesji poprzez ustalenie kluczowych cech, które w przyszłości będą widoczne w postaci konkretnych zachowań;
 • utrzymanie spójności w procesach rekrutacji i wyboru, dzięki prostemu
  w użyciu narzędziu, które dostarcza spersonalizowane przewodniki rozmów kwalifikacyjnych, pomaga
  w porównywaniu kandydatów i ułatwia weryfikację referencji;
 • zatrzymywanie więcej pracowników poprzez dopasowanie ich preferencji osobowościowych do wymagań danej roli;
 • wsparcie nowo zatrudnionych pracowników i kierowników liniowych
  w trudnych początkach pracy poprzez zapewnienie im odpowiedniego wsparcia.

Przykładowe raporty Audition

Szablon definicji roli

Opisuje idealny zestaw umiejętności i cech dla określonej funkcji. Wzorce funkcji można tworzyć od podstaw lub pobierać z naszej kolekcji szablonów.

Raport porównanie kandydatów


Pomaga w procesie selekcji, umożliwiając klasyfikowanie wielu kandydatów na podstawie szablonu opisu funkcji - wskazuje, jak dobrze kandydaci pasują do wymagań i określa, którzy kandydaci mają większe szanse na sukces w określonej roli.

Przewodnik prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Zawiera ramy rozmowy kwalifikacyjnej oraz zestaw pytań rekrutacyjnych, dostosowanych do indywidualnego profilu osobowości każdego kandydata. Przewodniki prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych ułatwiają proces rekrutacji poprzez zapewnienie struktury i gotowych pytań, które można dostosować do potrzeb danego kandydata.