Podnoszenie efektywności firm
i motywacji zespołów

Jakość zarządzania i polityka firmy, nadzór i kontrola oraz relacje z przełożonym to czynniki powodujące największy poziom niezadowolenia.

Co najbardziej demotywuje ludzi?  Chaos i bałagan komunikacyjny w firmie. Nadzór jest zbyt ścisły, drobiazgowy lub w ogóle go nie ma. Przełożeni nie przekazują informacji zwrotnej lub publicznie krytykują pracowników.

Co najbardziej motywuje? Uznanie, docenianie sukcesów i wysiłków, rozwój, osiągnięcia, dobrze dobrana praca. Znaczący wzrost zadowolenia oraz efektywności spowoduje zadbanie o czynniki motywujące w poukładanej firmie

Dlaczego warto?

Dobrze przeprowadzony proces rozwojowy poprawia komunikację, zaangażowanie, efektywność menedżerów i ich zespołów. Podnosi się dojrzałość i odporność menedżerów oraz umiejętność elastycznego i zwinnego działania organizacji. Firmy jeszcze szybciej i skuteczniej reagują na zmiany, dostosowują swoje modele biznesowe oraz pozyskują dobrych ludzi do pracy. Takie procesy promują efektywną współpracę w zespołach hybrydowych, wielokulturowych oraz zróżnicowanych wiekowo. To działania złożone, wymagają współpracy w ramach firmy oraz doświadczenia  i wiedzy ekspertów. Podczas bezpłatnego warsztatu możesz sprawdzić na czym taki proces polega.

Badania focusowe – poznaj swój biznes 

Jak poprawić komunikację, zaangażowanie, efektywność menedżerów i ich zespołów? Pomaga w tym dobrze przeprowadzony proces rozwojowyTaki proces wymaga doświadczenia i wiedzy ekspertów oraz dobrze dobranych metod i narzędzi. Dla każdego z naszych klientów przygotowujemy indywidualnie dobrany zestaw działań dopasowany do potrzeb. Dlatego pierwszym krokiem jest dobre poznanie potrzeb i możliwości rozwoju firmy podczas badania focusowego.

Przyjdź na bezpłatny warsztat 

Podczas bezpłatnego warsztatu możesz dowiedzieć się jak przeprowadzić efektywny proces dla Twojej firmy. Pokazujemy metody pracy oraz oczekiwane rezultaty (link do zaproszenia).

Poznaj opinie naszych klientów

Certyfikat Świadoma Firma

Certyfikat ŚWIADOMA FIRMA otrzymują firmy, które przechodzą przez Efektywność zespołów oraz Wsparcie wdrożenia zmian metodą projektów

Przykładem takiej firmy jest Apator Powogaz S.A.

Kontakt:
Majer-Giernat +48 603 632 166,  barbara.giernat@aheadgroup.com.pl
Łukasz Kuciński +48 608 464 555, lukasz.kucinski@aheadgroup.com.pl
Nasze biura:
Łódź: Smart Office, ul. Narutowicza 126 a
Poznań: ul. Arciszewskiego 29/77

     5 Elements to konsorcjum firm szkoleniowo-doradczych:  
     Ahead Group Sp. z o.o. AMS Prestige Sp. z o.o. Skowrońska S.K.A.